Щодо виборів до Гостомельської ОТГ

3 роки тому Газета Гостомеля 0

Президентські вибори в Україні відбулися. Проте місцеві вибори у Гостомелі до цього часу не призначені. Відповідно, продовжується блокування юридичного формування Гостомельської об’єднаної територіальної громади.

20 квітня ЦВК призначила перші вибори в ряді територіальних громад. Серед них є 5 ОТГ Київщини. Гостомеля серед них немає, на жаль.

Публікуємо нижче матеріали з офіційного сайту Гостомельської селищної ради стосовно ситуацуї, що склалася у зв’язку з непризначенням виборів.

У листі за підписом голови “Центру розвитку місцевого самоврядування” Олега Любімова зазначено позитивний висновок експертів стосовно Гостомельської ОТГ й про те, що немає жодних перешкод щодо призначення перших виборів. І все ж які були формальні причини, що загальмували процес створення ОТГ більше, як на три роки. Насамперед, це розташування трьох громад в межах кількох районів суміжного адміністративного підпорядкування. І все ж ця перешкода усунута ще в 2017 році. Для більш чіткого пояснення ситуації детально зупинимося на відповіді Головному юридичного управлінні Апарату Верховної Ради України за дорученням Голови Верховної Ради України на звернення народного депутата України та Гостомельської селищної ради щодо можливості призначення в Гостомельській об’єднаній територіальній громаді, утвореній у межах суміжних районів, перших виборів депутатів Гостомельської селищної ради об’єднаної територіальної громади. Процитуємо найважливіші положення: «Підтримуючи в цілому правову позицію проведення перших виборів в об’єднаних територіальних громадах згідно діючого законодавства, вважаємо за необхідне зауважити наступне. Згідно з рішеннями Гостомельської селищної ради Київської області від 25.06.2015 року, Горенської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 24.06.2015 р., Озерської сільської ради Бородянського району Київської області від 24.06.2015 р. та відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» було утворено Гостомельську селищну територіальну громаду Ірпінської міської ради, яка отримала висновок, затверджений головою Київської обласної державної адміністрації, щодо відповідності Конституції та законам України проекту рішення про добровільне об’єднання територіальних громад.

Зазначені рішення місцевих рад є чинними, а отже, компетентні державні органи влади мають вжити заходів, необхідних для реалізації прав громадян на участь у місцевому самоврядуванні, у тому числі їхнього права на прийняття рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад (рішення Конституційного Суду України від 18.06.2002 № 12-рп/2002).

Відмова ЦВК у призначенні перших виборів у зазначений період була зумовлена тим, що Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у редакції, що діяла станом на момент розгляду ЦВК відповідних документів, не передбачав можливості утворення об’єднаної територіальної громади на території двох або більше суміжних районів.

Доповнення до закону щодо ОТГ на територіях суміжних районів ліквідували обмеження щодо створення Гостомельської ОТГ

14 березня 2017 року Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» було доповнено статтю 8 пунктом 13, яким передбачена можливість та правові механізми добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на території суміжних районів (див.: Закон України від 14.03.2017 р. № 1923-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів»).

Так, згідно з п. 1 ч. 13 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у разі якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшли територіальні громади, розташовані на територіях суміжних районів, рішення Центральної виборчої комісії про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади приймається до зміни меж відповідних районів.

Відповідно основна перешкода прийняття рішення ЦВК про призначення перших виборів депутатів Гостомельської селищної ради та Гостомельського селищного голови — відсутність правових’ підстав утворення об’єднаної територіальної громади, розташованої на межі суміжних районів, — наразі усунута…».

Як бачимо, в юридичному висновку, зробленому юристами Верховної Ради, й підписаному заступником керівника Апарату Верховної Ради України, керівник Головного управління М. Теплюком, наголошує на усуненні такої законодавчої перешкоди, як знаходження ОТГ в межах кількох раонів, які усувавають доповнення до закону від 14 березня 2017 року Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад, де передбачена можливість та правові механізми добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на території суміжних районів як дає всі підстави для продовження для відстоювання.

Щодо визначення меж об’єднаної територіальної громади, утвореної в межах суміжних районів або міст обласного значення, необхідно врахувати таке. Частиною першою статті 174 Земельного кодексу України визначено, що рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Пропозиції до Кабінету Міністрів щодо встановлення та зміни меж районів, міст вносять відповідні місцеві державні адміністрації.

Тобто,, діюче на даний час законодавство не вимагає змінювати і встановлювати межі районів до завершення процедури об’єднання громад суміжних районів і проведення в них перших виборів. Такі зміни меж можливо провести в установленому законодавством порядку після перших виборів в об’єднаній територіальній громаді.

Державно-правовий експеримент щодо створення Ірпінського регіону втратив свою чинність. Громади можуть самі визначати свій статус.

Стосовно статусу органу місцевого самоврядування. Відповідно до Закону України “Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області” вказані населені пункти були включені, як учасники державно-правового експерименту до Ірпінського регіону.

Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 21.12.2005 визначено, що з дня прийняття Верховною Радою України рішення про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2006 році 12 Закону України “Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області” (2352-14) втрачає чинність та вибори депутатів відповідно Ірпіньської міської ради, Бучанської, Ворзельської, Гостомельської, Коцюбинської селищних рад, Ірпіньського міського голови, Бучанського, Ворзельського, Гостомельського, Коцюбинського селищного голови проводяться згідно із Законом України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (1667-15). Закон України “Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області” (2352-14) втрачає чинність з дня відкриття першої сесії новообраної Ірпіньської міської ради”.

Таким чином, селище Гостомель було і залишається адміністративно-територіальною одиницею, а Гостомельска селищна рада має статус органу місцевого самоврядування. І чекаємо, таки, на призначення виборів до Гостомельської ОТГ.